Theo thuyết động học phân tử, ở một nhiệt độ xác định của khối khí:

A.

Tất cả các phân tử có cùng một vận tốc.

B.

Tất cả các phân tử có cùng một năng lượng trung bình.

C.

Năng lượng trung bình của các phân tử khí nhẹ nhỏ hơn năng lượng trung bình của các phân tử khí nặng.

D.

Năng lượng trung bình của các phân tử khí nặng nhỏ hơn năng lượng trung bình của các phân tử khí nhẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tất cả các phân tử có cùng một năng lượng trung bình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...