Theo thuyết Động học phân tử, các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng được cho chất nào kể sau?

A.

Chất khí.

B.

Chất lỏng.

C.

Chất khí + chất lỏng.

D.

Chất khí + chất lỏng + chất rắn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...