Theo thống kê, dân số Việt Nam năm img1được ghi lại như sau img2(người). Số quy tròn của số gần đúng img3 là:

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vì img1 nên hàng cao nhất mà img2 nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng chục nghìn. Nên ta phải quy tròn số img3 đến hàng chục nghìn. Vậy số quy tròn là img4.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...