Theo thỏa thuận của Liên Xô, Mĩ và Anh tại Hội nghị Ianta (2-1945), Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của lực lượng (quốc gia) nào?

A. Các nước phương Tây
B. Liên Xô
C.
D. Pháp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch Sử - Năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình - Lần 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...