Theo sơ đồ:

Với mỗi mũi tên là một phản ứng thì X, Y, Z, T là:

A.

Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua.

B.

Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat.

C.

Anđehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua.

D.

Etylenglicol (etylen glicol), natri etylat, glucozơ, anđehit axetic.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...