Theo quyết định của Hội nghị Ianta có mấy quốc gia sẽ trở thành những nước trung lập và giữ nguyên hiện trạng?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở châu Âu: Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

Ở châu Á: giữ nguyên trạng Mông Cổ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...