Theo quy định của pháp luật người nào có quyền khiếu nại:

A. cá nhân, công dân.
B. cá nhân.
C. cá nhân, tổ chức
D. chỉ có công dân.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...