Theo quy định của Bộ Luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ……:

A. 14 tuổi                
B. 15 tuổi                
C. 16 tuổi                
D. 18 tuổi
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống - GDCD lớp 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...