Theo qui tắc bát tử thì công thức cấu tạo của phân tử SO2 là :

A. O – S – O.
B. O = S Trac nghiem online - cungthi.vn O.
C. O = S = O.
D. O Trac nghiem online - cungthi.vn S Trac nghiem online - cungthi.vnO.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 3 liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...