Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống, chất nào sau đây chưa có hoặc có rất ít trong khí quyển nguyên thuỷ của Trái đất?

A.

mêtan (CH4).

B.

hơi nước (H2O).

C.

ôxi (O2).

D.

xianôgen (C2N2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ôxi (O2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...