Theo quan niệm hiện đại, trong các cấp độ chọn lọc dưới đây, cấp độ nào quan trọng nhất?

A.

Dưới cá thể.

B.

Cá thể.

C.

Quần thể.

D.

Quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quần thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...