Theo quan niệm hiện đại, sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi là một qúa trình lịch sử, chịu sự chi phối của các nhân tố:

A.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.

B.

Giao phối, chọn lọc tự nhiên, phân ly tính trạng.

C.

Biến dị, di truyền, các cơ chế cách ly.

D.

Biến dị, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách ly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...