Theo quan niệm hiện đại, sinh vật thích nghi với môi trường theo hình thức nào?

A.

Thích nghi sinh thái, thích nghi sinh sản.

B.

Thích nghi sinh học, thích nghi sinh thái.

C.

Thích nghi sinh học, thích nghi di truyền.

D.

Thích nghi kiểu hình, thích nghi kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thích nghi kiểu hình, thích nghi kiểu gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...