Theo quan niệm hiện đại, phát sinh sự sống là quá trình tiến hóa các hợp chất của cacbon theo thứ tự nào sau đây?

A.

Gluxit  Lipit  Prôtêin.

B.

C CH  CHO  CHON.

C.

CH  CHO  CHON   CHONMg.

D.

Gluxit  Lipit  Prôtêin Axit nuclêic.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...