Theo quan niệm hiện đại, hình thành loài mới là một qúa trình lịch sử chịu sự chi phối của các nhân tố:

A.

Biến dị, di truyền, phân li tính trạng, chọn lọc tự nhiên.    

B.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, điều kiện ngoại cảnh.

C.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, cơ chế cách li.

D.

Biến dị di truyền, chọn lọc tự nhiên, cơ chế cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, cơ chế cách li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...