Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên là:

A.

cá thể.

B.

quần thể.

C.

quần xã.

D.

hệ sinh thái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...