Theo quan niệm hiện đại, cấp độ chọn lọc nào diễn ra song song?

A.

Dưới cá thể và cá thể.

B.

Cá thể và quần thể.

C.

Quần thể và quần xã.

D.

Cá thể và quần xã.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...