Theo quan niệm của Đacuyn, sự thích nghi của sinh vật đạt được là do:

A.

Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị.

B.

Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi.

C.

Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động.

D.

Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên trong một hoàn cảnh nhất định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...