Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là:        

A.

quần thể.

B.

tế bào.

C.

quần xã.

D.

cá thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là: quần thể.

Vậy đáp án đúng là D      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...