Theo “phương án Maobattơn”, nước Ấn Độ của những người theo tôn giáo nào?

A.

Ấn Độ giáo.

B.

Phật giáo.

C.

Hồi giáo.

D.

Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ấn Độ giáo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...