Theo Kimura, các đột biến trung tính thuộc loại:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến cấu trúc NST.

C.

Đột biến dị bội thể.

D.

Đột biến đa bội thể.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...