Theo Kimura, các đột biến trung tính thuộc loại:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến cấu trúc NST.

C.

Đột biến dị bội thể.

D.

Đột biến đa bội thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đột biến gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...