Theo Kimura, các đột biến trung tính thuộc loại:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến cấu trúc NST.

C.

Đột biến dị bội thể.

D.

Đột biến đa bội thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...