Theo Kimura, các đột biến trung tính thuộc loại:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến cấu trúc NST.

C.

Đột biến dị bội thể.

D.

Đột biến đa bội thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đột biến gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...