Theo giáo sư Trần Đình Hươụ, trong "Nhìn về vốn văn hoá dân tộc", trên thế giới có mấy con đường hình thành văn hoá của một dân tộc?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...