Theo định nghĩa, các tính chất nào kế sau thuộc về chuyển động thẳng đều?

A.

Không bao giờ dừng lại.

B.

Không có giai đoạn khởi hành. Vạch đường thẳng vô tận.

C.

Tất cả các tính chất đã cho.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: v = không đổi. Suy ra "Không bao giờ dừng lại" đúng vì muốn dừng lại v phải giảm dần. "Không có giai đoạn khởi hành. Vạch đường thẳng vô tận" đúng vì lúc khởi hành v phải tăng và t → ∞ : s → ∞.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...