Theo Đacuyn, muốn giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của vật nuôi, cây trồng đối với nhu cầu con người phải dựa vào các nhân tố:

A.

Đột biến, di truyền, chọn lọc nhân tạo.

B.

Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo.

C.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

D.

Đột biến, giao phối, chọn lọc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...