Theo Đacuyn, di truyền có vai trò:

A.

Truyền lại cho con các gen trong giao tử của bố, mẹ.

B.

Biểu hiện các tính trạng của con, cháu được bố mẹ, tổ tiên truyền lại.

C.

Tích lũy, duy trì, củng cố các biến dị có lợi qua các thế hệ.

D.

Ổn định các đặc điểm thích nghi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tích lũy, duy trì, củng cố các biến dị có lợi qua các thế hệ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...