Theo Đacuyn, có các loại biến dị nào?

A.

Biến dị thường biến và đột biến.

B.

Biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

C.

Biến dị xác định và biến dị cá thể.

D.

Biến dị tổ hợp và đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến dị xác định và biến dị cá thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...