Theo Đacuyn, chọn lọc là quá trình gồm hai mặt được tiến hành song song gồm:

A.

Đào thải tính trạng bất lợi, tích lũy tính trạng có lợi.

B.

Đào thải cá thể kém thích nghi, tích lũy cá thể thích nghi.

C.

Đào thải các biến dị có hại, tích lũy các biến dị có lợi.

D.

Sàng lọc các biến dị có hại và có lợi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...