Theo Đacuyn, các nhân tố nào sau đây hình thành tính đa dạng của vật nuôi, cây trồng?

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo, cách li.

B.

Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo, phân li tính trạng.

C.

Đột biến, giao phối, chọn lọc nhân tạo, cách li.

D.

Biến dị, giao phối, chọn lọc nhân tạo, phân li tính trạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo, phân li tính trạng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...