Theo các phân loại của Alixốp, số lượng các đới khí hậu trên Trái Đất là:

A.

5 đới

B.

6 đới

C.

7 đới

D.

4 đới

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7 đới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...