Theo các phân loại của Alixốp, số lượng các đới khí hậu trên Trái Đất là:

A.

5 đới

B.

6 đới

C.

7 đới

D.

4 đới

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...