Theo bài “Trung thu độc lập”, nhìn trăng, anh chiến sĩ nghĩ tới điều gì?

A.

Nghĩ tới ngày mai

B.

Nghĩ tới mây

C.

Nghĩ tới sao

D.

Nghĩ tới gió ngàn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...