Theo bài thơ "Nhà bố ở", Páo đi thăm bố ở đâu ?

A.

Thành phố

B.

Trên miền núi

C.

Ngoài hải đảo

D.

Dưới quê

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...