Theo bài tập đọc “Bốn anh tài”, tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây đã gặp ai ?

A.

Một bà cụ còn sống sót

B.

Một em bé còn sống sót

C.

Một chàng trai còn sống sót

D.

Một ông cụ còn sống sót

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...