Theo bài “Hạt gạo làng ta”, các bạn nhỏ đã làm gì để góp phần làm ra hạt gạo ?

A.

Chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón cho lúa

B.

Đi cấy, hạt hái, chống úng

C.

Cày cuốc, làm cỏ, phơi thóc

D.

Mua giống, ngâm thóc, gieo mạ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...