Theo bài đọc “Trí dũng song toàn”, vị vua nào đã ca ngợi Giang văn Minh là : “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.” ?

A.

Lê Thần Tông

B.

Lê Thánh Tông

C.

Lê Anh Tông

D.

Lê Thái Tông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...