Theo bài đọc “Mưa”, đâu không phải là điều xảy ra trong cơn mưa ?

A.

Mặt trời chiếu sáng hơn

B.

Chớp đông chớp tây

C.

Mây đen lũ lượt

D.

Gió reo gió hát

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...