Theo bài đọc “Mưa”, cặp thơ nào dưới đây không có hình ảnh nhân hóa ?

A.

Chớp đông chớp tây
Rồi mưa nặng hạt

B.

Mặt trời lật đật
Chui vào trong mây

C.

Chỉ thương bác ếch
Lặn lội trong mưa

D.

Gió reo gió hát
Giọng trầm giọng cao

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...