Theo bài đọc “Một mái nhà chung”, mái nhà của chim có đặc điểm gì ?

A.

Lợp nghìn lá biếc

B.

Sóng xanh rập rình

C.

Sâu trong lòng đất

D.

Tròn vo bên mình

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...