Theo bài đọc “Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua”, tại sao các em lớp 6A ở Lúc-xăm-bua có thể nói được tiếng Việt ?

A.

Vì cô giáo của các em từng ở Việt Nam 2 năm, cô rất yêu Việt Nam và đã dạy lại tiếng Việt cho các em, các em cũng tìm hiểu về Việt Nam trên in-tơ-nét.

B.

Vì các em đã từng có khoảng thời gian dài học tập tại Việt Nam.

C.

Vì ở trường học của mình các em được học môn tiếng Việt nên các em nói tiếng Việt rất tốt.

D.

Vì cha mẹ các em làm việc ở Việt Nam nên họ đã dạy tiếng Việt cho các em.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...