Theo bài đọc “Con cò”, khung cảnh thiên nhiên được miêu tả ở đâu ?

A.

Một vùng quê

B.

Một thành phố

C.

Một vùng núi

D.

Một cao nguyên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...