Theo bài đọc “Cóc kiện trời”, những con vật nào được nhân hóa ?

A.

Cóc, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo

B.

Cóc, Gấu, Cáo

C.

Cóc, Cáo, Cua

D.

Cóc, Gấu, Gà, Cáo, Cua

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...