Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới của Trung du và miền núi Bắc Bộ là do:

A.

Có đất phù sa cổ và đất phù sa mới.

B.

Có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới nổi tiếng.

C.

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có một mùa đông lạnh.

D.

Phần lớn là đất feralit trên đã phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới của Trung du vàmiền núi Bắc Bộ là do vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có một mùa đông lạnh, thích hợp với điều kiện sinh thái cây cận nhiệt, ôn đới.

Vậy đáp án là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...