Thể tứ bội có kiểu gen AAaa khi giảm phân bình thường tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ là

A.

1AA : 2Aa : 1aa.

B.

4AA : 1Aa : 1aa.

C.

4Aa : 1aa : 1AA.

D.

1AA : 1 Aa : 1aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4Aa : 1aa : 1AA.

Ta sử dụng sơ đồ tam giác => cơ thể AAaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 4Aa : 1aa : 1AA.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...