The traditonal dress of vietnamese women is..............

A.

Kimono

B.

Hanbuk

C.

sari

D.

Aodai

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Aodai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...