Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy hết 2,4 tấn quặng pirit sắt (chứa 20% tạp chất trơ và hiệu suất phản ứng đạt 80%) là:

A.

87,846.104 lít.

B.

34,924.105 lít.

C.

78,648.104 lít.

D.

39,424.105 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

39,424.105 lít.

Khối lượng FeS2 chứa trong 2,4 tấn quặng pirit sắt là:

2,4 × 0,8 = 1,92 tấn.

4FeS2       +        11O2 2Fe2O3 + 8SO2

480 tấn              352 tấn

1,92.0,8 tấn        x = ? (tấn)

 x = = 78,848.104 lít.

 Vkk = 5.78,848.104 = 39,424.105 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...