Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đktc) là:

A.

250 ml.

B.

125 ml.

C.

500 ml.

D.

275 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

125 ml.

NaOH + SO2  NaHSO3

0,25     (mol)

VNaOH tối thiểu = 0,25 : 2 = 0,125 (lít) = 125 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...