Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 (kg) xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%):

A.

55 lít.

B.

81 lít.

C.

49 lít.

D.

70 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

70 lít.

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n+ 3nH2O

phản ứng = 3n.nxenlulozơ trinitrat = 3n. = 0,9 (kmol).

Do hao hụt 20% tức lượng phản ứng là 80% nên

  (dd) = = 70 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...