Thể tích của một hình chóp tứ giác đều mà các cạnh đều bằng a bằng bao nhiêu lần thể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thể tích của hình lập phương: V = a3. Trong hình chóp tứ giác đều S.ABCD mà các cạnh đều bằng a, chú ý

rằng ASC là tam giác vuông cân tại S (SA2 + SC2 = 2a2 = AC2).

               

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...