Thể tích của khối lập phương cạnh 2a bằng        

A.

8a3         

B.

2a3

C.

a3

D.

6a3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Thể tích khối lập phương cạnh a là img1  Cách giải: Thể tích khối lập phương canh 2a là img2

Đáp án đúng là A

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...