Thể song nhị bội:

A.

có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào.

B.

có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ.

C.

chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ.

D.

chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...